III Jornada Casos d'èxit intel·ligència turística

 
La jornada està concebuda com una exposició pràctica sobre l’aplicació de la intel·ligència turística en empreses i destinacions turístiques intel·ligents.
 
Se celebra el 21 de maig en l’ITREM (Institut de Turisme de la Regió de Múrcia). En el bloc de casos d’èxit, participa, entre uns altres, Mario Villar García, director d’Intel·ligència Turística de Turisme Comunitat Valenciana.
 
 
Accés al programa
 
Més informació
 
Inscripcions
 
 
3jce

calendar

21 de mayo 2019

clock

9:00 h

map place

Instituto de Turismo de la Región de Murcia - ITREM. Avenida Juana Jugán, 2- 30006 Murcia.

clock

5 horas