14/05/2018

El Consell col·labora amb la UPV i la UMH per al foment en la recerca i innovació en el sector turístic

El Consell ha autoritzat la subscripció dels convenis de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i les universitats valencianes UPV i UMH per al foment en la recerca i innovació en el sector turístic.
En concret, l’Agència Valenciana del Turisme subscriurà un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per import de 60.000 euros, amb l’objectiu d’executar un projecte de recerca primària entorn del monitoratge ambiental basat en loT (Internet de les coses) en les platges de tres municipis pilot (Benidorm, Gandia i Benicàssim).
La informació que es genere es processarà a favor de la millora de la gestió dels serveis que es presten als turistes, incrementant amb açò diferencial que aquest important recurs turístic té per a les nostres destinacions de litoral.
Així mateix, el Consell també ha donat llum verda a la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per un import de 45.000 euros.
Mitjançant aquest acord es desenvoluparan projectes de recerca i innovació en l’àmbit de l’anàlisi de dades de la demanda turística en clau BIG DATA, així com la divulgació i publicació dels resultats que s’obtinguen.
En els dos casos, les universitats es comprometen a contribuir a la generació d’un cos de recerca lligat a la Xarxa de Recerca en Turisme de la Comunitat Valenciana.
També a participar, a sol·licitud de l’Agència Valenciana del Turisme, en les jornades tècniques, taules de treball, seminaris, o congressos científics, que aquesta organitze o promoga per a l’execució de les activitats relacionades amb l’objecte de cada conveni i a difondre els resultats finals que d’aquests s’obtinguen.
Els convenis s’inclouen dins de la línia de col·laboració que l’Agència Valenciana de Turisme ha engegat amb les universitats de la Comunitat Valenciana per al foment de recerca en innovació.
Aquesta línia inclou altres quatre convenis a subscriure també enguany (amb la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, Florida Universitària i la Universitat d’Alacant), aconseguint en el seu conjunt els 500.000 euros d’inversió a favor de la generació de coneixement turístic.