20/07/2018

Benidorm inclou en el nou contracte de mobiliari urbà elements smart

Els tècnics municipals de l’àrea d’Enginyeria de Benidorm han proposat que el nou contracte de mobiliari urbà incloga elements smart i innovacions tecnològiques, segons ha informat el regidor d’Escena Urbana, José Ramón González de Zárate, després de la comissió informativa de Règim Interior. Una comissió en la qual l’enginyer cap municipal ha exposat als grups polítics una sèrie de consideracions prèvies a la redacció dels plecs de condicions que regiran la licitació, seguint amb “la dinàmica que està duent a terme aquest equip de govern amb tots els contractes que vencen enguany”.
De Zárate ha explicat que l’actual contracte de “Instal·lació i manteniment de mobiliari urbà” venç el 31 d’octubre. La proposta dels tècnics és que el contracte mantinga els principals serveis que presta actualment i incorpore altres nous. 
En l’actualitat l’objecte del contracte és la retolació de viari i béns municipals com a carrers o numeració de finques; els elements vinculats al tràfic i transports com a marquesines o infotaxis; els vinculats a places, parcs, jardins i glorietes; elements com a bancs, papereres o senyalització turística; i els elements del mobiliari urbà amb explotació comercial i publicitària.
La proposta dels tècnics és que, entre altres qüestions, el nou contracte contemple actuacions i millores lligades “a les noves tecnologies i al concepte de Destinació Turística Intel·ligent”, com puguen ser “la instal·lació de mupis digitals, de pantalles d’informació dinàmica a través de 4G o fibra òptica i d’elements smart city en el mobiliari. També plantegen “la compartició d’instal·lacions per a desplegament de tecnologia 4G i 5G mitjançant acords amb operadors de telecomunicacions, la possibilitat d’incorporar estacions de recarrega de vehicles elèctrics, i la inclusió d’una borsa d’inversió tecnològica per a adequar instal·lacions”.
Els tècnics també assenyalen l’obligació de fixar un cànon fix en metàl·lic “l’actual és de 220.000 euros anuals- i un altre variable en espècie “ara ronda els 143.000 euros-. Respecte a la durada del contracte, el regidor ha explicat que “la nova Llei de Contractes planteja cinc anys més dos prorrogables”, si ben “cabe la possibilitat d’ampliar aquest període a deu anys si les inversions són molt importants” per a assegurar la seua amortització.
De Zárate ha assenyalat que els grups de la corporació disposen ara d’un termini d’entre 15 i 20 dies per a fer les aportacions que consideren oportunes, i que “en funció de les possibilitats i viabilitat tècnica s’incorporaran al plec”.
Servei préstecs bicicletes
De Zárate ha assenyalat que en principi la idea és deslligar el servei de préstec de bicicletes del contracte de mobiliari urbà. L’edil ha aclarit que “el article 99 de la Llei de Contractes del Sector Públic planteja la licitació dels contractes per lots”. No obstant açò, actualment aquest servei “es deficitari”, per aquest motiu en deixar-ho fóra del contracte de mobiliari calga cercar un d’alternatiu en el qual incorporar-ho para “paliar el desequilibri econòmic”.