24/05/2018

Colomer: “La nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat consagra el nostre relat turístic i els valors mediterranis”

El secretari autonòmic de l’Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que «avui és un dia molt important per a tot el sector turístic, perquè la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana ajuda a construir el nostre relat en un sector que és fonamental per a entendre l’economia, la societat, el territori, el prestigi i els valors del que som els valencians i valencianes». Així s’ha pronunciat Francesc Colomer en Els Corts, després del debat parlamentari on s’ha aprovat la nova Llei, de la Generalitat, de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana amb 62 vots a favor i sense vots en contra.
Colomer ha destacat que «és una Llei que s’ha treballat molt amb la col·laboració de tot el sector turístic i de la ciutadania, que consagra l’hospitalitat i els nostres valors des del propi títol», al mateix temps que ha assenyalat que a través d’aquesta nova Llei «cerca i atrapa els conceptes de la mediterraneidad com a estil de vida i un relat que presentem al món com a credencials».
En aquesta línia, ha recalcat que la nova Llei «no solament té una mirada administrativista, no solament és una llei de preceptes, multes i sancions, sinó que construeix un relat del que volem ser, del nostre model singular i autèntic la Comunitat Valenciana».
El responsable de Turisme ha posat l’accent que la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat aprovada pels Corts «està inspirada en el Codi Ètic Mundial del Turisme» i ha ressaltat que «som la primera regió que adapta el códico mundial del Turisme de l’ONU a una legislació autonòmica».
Francesc Colomer també ha incidit que el nou text legal «arreplega els principis d’innovació, recerca, de formació, de destinacions intel·ligents, de drets, de deures i és una llei integral, transversal, que pretén interpretar els temps que vivim».
A més, el secretari autonòmic ha explicat que «la Llei també aporta els instruments per a una nova gobernanza plural» i ha recordat que «el turisme a la Comunitat Valenciana és una obra coral de tot l’ecosistema públic i privat que ha fet possible el tenor d’aquesta Llei».
Novetats de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat
– Introdueix nous elements de coordinació i col·laboració, provocant que el públic i privat tinguen espais de cogestió i codecisión.
– Construeix un relat sòlid del que som i el que aspirem a ser com a destinació turística mediterrània de referència internacional.
– Amb la nova normativa abordem la diversitat, donem una interpretació positiva de la riquesa turística i donem a totes les marques i ecosistemes públic-privats entrada en la sala de màquines del turisme.
– Aquest nou marc normatiu concep el turisme i la seua vinculació amb l’oci de forma transversal, des de la relació directa entre persones que viatgen i la comunitat receptora que les acull i li mostra el millor de si mateixa, dotant així a la Comunitat Valenciana d’un marc legislatiu innovador que, prenent en consideració les disposicions del Codi Ètic Mundial per al turisme que promou l’OMT
– Amb el propòsit d’afavorir la competitivitat del sector i la satisfacció dels turistes que ens vestisquen, facilita la participació en l’acció pública de la ciutadania, l’empresariado i altres agents que contribueixen a aportar valor a l’experiència turística.
– Contempla per primera vegada conceptes com a ètica de turisme, intel·ligència de mercats, hospitalitat, gestió de l’oci, treballadors o treballadores del sector turístic, o turisme accessible, inclusiu i sostenible.
– Introdueix compromisos d’actuació que sustentaran la política turística de la Generalitat com són: sostenibilitat, hospitalitat, seguretat i garantia, vertebració territorial, competitivitat del sector turístic, excel·lència en la prestació de serveis, agilitat administrativa, transparència, coparticipació i coresponsabilitat compartida.
– Crea òrgans per a la coordinació de l’acció pública en àmbits clau, com el Comitè d’Ètica del Turisme. A més, reformula uns altres, com el Consell Valencià del Turisme, i engloba l’acció conjunta del Consell en pro del turisme valencià mitjançant la incorporació en el seu si de la Comissió Interdepartamental de Turisme.
– Contempla el territori com a actiu turístic de la Comunitat Valenciana, considerant tot ell com a turístic, definint la sostenibilitat i jerarquitzant recursos turístics de primer ordre entre els quals incorpora, al costat de les platges, els festivals de música de projecció internacional, la gastronomia autòctona o els nostres paisatges més valuosos i valorats.
– A més, la nova llei incorpora l’obligatorietat de comptar amb un Pla Estratègic del Turisme de la Comunitat Valenciana com a instrument bàsic d’ordenació dels recursos turístics valencians juntament amb un Estatut del Municipi Turístic regulador del seu règim jurídic.
– Reforça a l’organisme públic per a la gestió de la política turística de la Generalitat que passa a denominar-se ‘Turisme Comunitat Valenciana’, organisme que explicarà, entre altres òrgans, amb un Comitè Estratègic de Gestió amb representació paritària el sector públic i privat.
– Dedica tot un Títol a l’impuls de la competitivitat turística, definint els instruments per al seu impuls i gestió; la professionalització del sector, així com el foment de la Recerca, el desenvolupament i la innovació aplicada al turisme.
– Des de l’àmbit de les condicions de l’exercici de l’activitat turística, la nova llei consagra la seua liberalització, eliminant obstacles normatius a la llibertat d’establiment i a l’exercici d’activitats econòmiques alhora que impulsa la protecció dels consumidors i usuaris turístics i vetlant per la garantia del servei que reben elevant la quantia de les sancions econòmiques per infraccions comeses fins als 600.000 euros.
 
Dossier informativo