21/05/2018

El Consell col·labora amb la Universitat de València per al foment en la recerca i innovació en el sector turístic

El Consell ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i la Universitat de València per al foment en la recerca i innovació en el sector turístic. Mitjançant aquest conveni, l’Agència Valenciana del Turisme col·laborarà econòmicament amb 110.000 euros per a diferents actuacions durant 2018, relacionades amb projectes de recerca i innovació en benefici del sector turístic valencià relacionats amb la riquesa i la varietat paisatgística.
A través d’aquest acord, es pretén ampliar l’anàlisi dels recursos paisatgístics i analitzar la seua potencialitat turística, a més d’una configuració entorn dels paisatges valencians, de nous productes turístics i de la promoció i comercialització de productes turístics de base paisatgística.
La Universitat de València es compromet a contribuir a la generació d’un cos de recerca lligat a la Xarxa de Recerca en Turisme de la Comunitat Valenciana, així com a participar, a sol·licitud de l’Agència Valenciana del Turisme, en les jornades tècniques, taules de treball, seminaris, o congressos científics, que aquesta organitze o promoga per a l’execució de les activitats relacionades amb l’objecte de cada conveni i a difondre els resultats finals que d’aquests s’obtinguen.
Aquest conveni s’inclou dins de la línia de col·laboració que l’Agència Valenciana de Turisme ha engegat amb les universitats de la Comunitat Valenciana per al foment de recerca en innovació, línia que inclou altres quatre convenis a subscriure també enguany (amb la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, Florida Universitària i la Universitat d’Alacant), aconseguint en el seu conjunt els 500.000 euros d’inversió a favor de la generació de coneixement turístic.