14/12/2018

El nou projecte M-Sec, garantia de connexió de les destinacions intel·ligents

La companyia Worldline prepara M-Sec, un projecte tecnològic de seguretat de múltiples capes per a garantir ciutats intel·ligents connectades. L’objectiu del projecte és la creació d’una plataforma innovadora i segura mitjançant l’ús de tecnologies com Blockchain, Big Data, Cloud i IoT, que permeta la creació d’aplicacions que impliquen interaccions descentralitzades d’igual a igual entre objectes i persones en un context de ciutat intel·ligent hiperconectada. 
La principal característica de M-Sec és proporcionar una plataforma que incloga diferents capes de seguretat per a garantir la confidencialitat, autenticitat i veracitat de dades sensibles en tots els nivells del procés, proporcionant als destinacions intel·ligents una solució de principi a fi, end-to-end.
Des de la companyia s’apunta que l’exponencial creixement de dispositius connectats entre si ja supera al nombre total de persones en el planeta.
Amb l’increment de dispositius connectats entre si, no solament s’obri un ventall d’oportunitats en qüestió de la quantitat de dades generades per aquests dispositius, sinó que també apareixen nous desafiaments quant a la seguretat de la informació. De fet, la informació recopilada per aquests dispositius és un atractiu clar per a atacs cibernètics. Per açò, en l’actualitat la ciberseguridad s’ha convertit ja en una de les grans preocupacions a nivell mundial.
El projecte pretén aconseguir una sèrie de resultats que proporcionen un valor afegit per a la societat.
En primer lloc, una infraestructura robusta i fiable que permeta a les parts interessades desenvolupar, implementar i operar noves aplicacions de IoT en ciutats intel·ligents sobre objectes intel·ligents. En segon, un mercat obert d’aplicacions IoT on els objectes i les persones puguen intercanviar valor. En tercer lloc, un ecosistema sostenible de parts interessades, rols, eines i infraestructures sobre les quals els nous participants i altres actors puguen construir i experimentar amb els futurs serveis d’aplicacions. Finalment, la possibilitat de replicar el model M-Sec en qualsevol altre país o ciutat el context de ciutat intel·ligent
Els resultats seran validats en sis casos d’ús per mitjà de dos pilots. Per a açò, M-Sec compta amb les ciutats de Santander (Espanya) i Fujisawa (Japó), cadascuna d’elles reconeguda per haver desenvolupat un enfocament de ciutat intel·ligent a llarg termini.
El projecte està finançat conjuntament pel Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020 de la Unió Europea i per l’Institut Nacional de Tecnologia de la Informació i Comunicacions (NICT) de Japó.