31/10/2018

Espanya aferma el seu lideratge mundial en normes sobre destinacions turístiques intel·ligents

L’Associació Espanyola de Normalització, UNEIX, ha publicat dues noves normes que permeten distingir a les destinacions turístiques intel·ligents. Aquests estàndards, pioners en el món, han sigut impulsats per SEGITTUR, organisme que presideix el grup de treball responsable de l’elaboració d’aquestes normes en el si del Comitè Tècnic de Normalització CTN 178 sobre Ciutats Intel·ligents d’UNEIX.
D’una banda, s’ha publicat la nova versió de la Norma UNEIX 178501:2018 Sistema de gestió de les destinacions turístiques intel·ligents. Aquest estàndard especifica els requisits per a desenvolupar un sistema de gestió d’una Destinació Turística Intel·ligent eficaç, que considere adequadament la gobernanza, la innovació, l’ús de tecnologies, l’accessibilitat universal i la sostenibilitat en aquesta destinació.
A més, s’ha publicat la Norma UNEIX 178502:2018 Indicadors i eines de les destinacions turístiques intel·ligents, que estableix les característiques d’una Plataforma de Destinacions Turístiques Intel·ligents capaç d’oferir una visió integral de la destinació i assegurar la qualitat de les dades turístiques.
Espanya ocupa una destacada posició internacional en l’àmbit de la normalització de les ciutats intel·ligents; de fet, UIT va aprovar aquest mateix any dues recomanacions presentades per Espanya sobre sistemes integrals de gestió de la ciutat intel·ligent, basades en una norma espanyola UNEIX del CTN 178.
Font: Smart Travel
Llegir reportatge complet
https://www.smarttravel.news/2018/10/30/espana-aferma-lideratge-mundial-normes-destinacions-turisticos-intel·ligents/