29/11/2017

Huete defensa davant la UE que 'les regions europees haurien de ser consultades per a decidir sobre les futures inversions en turisme després de 2020'

La directora general de Turisme, Raquel Huete, ha defensat davant la Unió Europea que «les regions europees també haurien de ser consultades per a decidir sobre les prioritats de les futures inversions després de 2020, a més de consultar als Estats membres de la UE».

Huete ha destacat que «d’aquesta manera, es podria estimular la innovació en el turisme des de la demanda en el sector turístic» i ha afegit que «són les empreses turístiques les que impulsen la innovació, per açò les autoritats públiques, que som els qui utilitzem els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, hem d’escoltar al sector».
Així ho ha assegurat durant la seua intervenció a Brussel·les com a representant de la Xarxa de Recerca i Innovació de les Regions Europees (ERRIN), en el debat sobre ‘Prioritats futures i àrees per a la inversió en turisme a nivell nacional, regional i europeu’.
De fet, la directora general de Turisme ha sigut la portaveu escollida per a representar, en l’esdeveniment més important que se celebra en la UE, a més 130 associats regionals ERRIN.
Cal destacar que aquest debat és l’esdeveniment de major rellevància que se celebra a Brussel·les on està representada tota la UE, coincidint amb el Dia Europeu del Turisme, amb la presència de 400 representants de la Comissió Europea i autoritats de diferents països, a més de representants d’importants associacions sectorials europees i de la indústria turística i de viatges.
Durant el debat s’han intercanviat punts de vista sobre els desafiaments i oportunitats existents en el turisme de la Unió Europea, s’han debatut les accions necessàries, a nivell nacional, regional i de la UE i s’han mostrat les millors pràctiques per a convertir els desafiaments en oportunitats.
Raquel Huete ha ressaltat durant la seua intervenció «la importància dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (ESIF) i les Estratègies d’Especialització Intel·ligent (S3) perquè les regions desenvolupen infraestructura, productes, serveis turístics i destinacions».
En aquesta línia ha posat l’accent que «engegar els ecosistemes d’innovació turística en les regions de la Unió Europea ha de ser el requisit fonamental per a atraure inversions, ser part de les xarxes europees i tenir èxit en les subvencions europees», per açò ha recolzat el manteniment de S3 com a base per a la política de cohesió europea després de 2020″.
Així mateix, ha destacat que «les tres prioritats clau per al turisme europeu són millorar l’adaptació del sector turístic garantint els aspectes de seguretat, el canvi climàtic i els desafiaments socials; impulsar la sostenibilitat de l’activitat turística i potenciar l’excel·lència a través de la innovació».
Xarxa de Recerca i Innovació de les Regions Europees (ERRIN)
La Xarxa de Recerca i Innovació de les Regions Europees és una plataforma única amb seu a Brussel·les de més de 130 organitzacions regionals.
ERRIN promou l’intercanvi de coneixement entre els seus membres, centrant-se en accions conjuntes i associacions de projectes per a enfortir les capacitats regionals de recerca i innovació.
Cal destacar que es tracta d’una xarxa transversal, amb 14 grups de treball temàtics, on un d’ells està dedicat al turisme, però també hi ha grups sobre Disseny i Creativitat, sobre TIC, sobre Transport, sobre Creixement Blau, i sobre Especialització Intel·ligent, per la qual cosa ERRIN pot abordar els problemes del turisme des d’una perspectiva transversal.