21/07/2017

Turisme coordina la implantació del model Destinació Turística Intel·ligent a Vinaròs i Benicarló

 
L’Agència Valenciana del Turisme, a través de l’Institut de Tecnologies Turístiques (Invat·tur), ha coordinat la implantació conjunta del model de Destinació Turística Intel·ligent Comunitat Valenciana a les localitats castellonenques de Vinaròs i Benicarló. Per a implantar el model, Invat·tur ha posat a la disposició de tots dos ajuntaments les seues eines d’autodiagnòstic, els indicadors de gestió, quadre de comandament de xarxes socials i de reputació online.
El secretari autonòmic del Turisme considera que impulsar aquesta estratègia és una de les prioritats de l’actual política turística del Govern valencià. «El model, arreplegat en el Llibre Blanc del Turisme de la Comunitat Valenciana, és l’aval per al desenvolupament sostenible de les destinacions turístiques, per a fer-les accessibles i que la interacció del visitant amb l’entorn siga sempre beneficiosa», ha assegurat. Per a Colomer «el futur de les destinacions turístiques depén, en gran manera, de la seua constant innovació i de l’aplicació de noves tecnologies».
Al mateix temps, «representa un exemple clar de les accions de governança col·laborativa entre administracions, emmarcat en l’estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat que impulsen tots dos municipis del nord de Castelló», ha destacat.
Inicialment, es durà a terme l’anàlisi de la situació de partida de tots dos municipis, que requerirà l’aplicació d’un mètode integral incorporant aspectes econòmics, tecnològics, ambientals i culturals, entre altres. La gestió eficient dels recursos, el desenvolupament sostenible i l’accessibilitat són els conceptes fonamentals que es vinculen a la implantació d’un model de gestió intel·ligent de destinacions.
Finalment, cal ressenyar que la coordinació del projecte per part d’Invat·tur suposa l’adhesió com a pilot al projecte dels municipis de Vinaròs i Benicarló, servirà com a referència per a la implantació d’aquest model en altres territoris turístics de la província de Castelló i de la Comunitat Valenciana.