22/10/2018

La Comissió Europea estableix els criteris de l'Etiqueta Ecològica per a Allotjament Turístic

L’Etiqueta Ecològica de la UE és una certificació destinada a promoure productes i serveis que tenen un impacte ambiental reduït, la qual cosa ajuda als consumidors europeus a distingir productes més respectuosos amb el medi ambient. Aquesta etiqueta d’excel·lència ambiental, s’atorga als productes i serveis que compleixen amb alts estàndards ambientals al llarg del seu cicle de vida: des de l’extracció de matèries primeres fins a la producció, distribució i eliminació.
Per a complir amb el Reglament (CE) 66/2010 així com amb la finalitat de reflectir millor les característiques comunes dels serveis d’allotjament turístic i els serveis de càmping i aconseguir sinergies per a ambdues categories de productes, es va considerar apropiat fusionar ambdues categories de productes en una única denominada «allotjament turístic». D’aquesta forma, les Decisions 2009/564/CE i 2009/578/CE sobre els serveis d’allotjament turístic i de càmping, respectivament, van ser derogades i substituïdes per la nova DECISIÓ (UE) 2017/175 DE LA COMISSIÓ de 25 de gener de 2017 relativa a l’establiment dels criteris de l’etiqueta ecològica de la UE per a l’allotjament turístic.
La categoria de productes «allotjament turístic» inclou la prestació de serveis d’allotjament turístic i serveis de càmping i qualsevol dels següents serveis auxiliars en el marc de la gestió del proveïdor d’allotjament turístic:
1) serveis de restauració
2) instal·lacions recreatives o de benestar físic
3) zones verdes
4) locals per a actes específics com a congressos d’empreses, reunions o activitats de formació
5) instal·lacions sanitàries, lavabos i cuines o centres d’informació a la disposició de turistes, viatgers i inquilins de càmping per a ús col·lectiu.
Queden exclosos els serveis de transport i viatges d’oci.
Els nous criteris revisats, tenen per objecte promoure la utilització de fonts d’energia renovables, estalviar aigua i energia, reduir els residus i millorar el medi ambient local.
Per a obtenir l’etiqueta ecològica de la UE en virtut del Reglament (CE) 66/2010, els allotjaments turístics han de complir cadascun dels criteris establits en la secció A de l’annex de la present Decisió, així com complir un nombre de criteris suficient d’entre els establits en la secció B de l’annex, a fi d’adquirir el nombre de punts exigit.
El codi corresponent a la categoria de productes, assignat al productes «allotjament turístic» és el «051».
En l’actualitat i, seguint fonts de la Comissió Europea, en la UE hi ha 397 Hotels que disposen d’aquesta llicència, dels quals 55 estan a Espanya (a Itàlia 156 i a França 92). Atenent als càmpings, actualment hi ha 71, un d’ells a la Comunitat Valenciana, el Càmping Arena Blanca.
Turisme Comunitat Valenciana segueix reconeixent l’Etiqueta Ecològica Europea com un dels certificats reconeguts en el Programa de Qualitur, programa que té com a finalitat fomentar l’excel·lència tant ambientalment com en la qualitat de la prestació del servei turístic.