12/09/2017

La Comunitat Valenciana acull l'únic curse postgrau d'Espanya de big data per a la gestió turística

 
L’Agència Valenciana del Turisme, a través de l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques (Invat·tur), i la Universitat Miguel Hernández (UMH) organitzen la segona edició del curs de postgrau d’Especialista Universitari en Big Data per a Gestió en Turisme. Est és l’únic curs d’Espanya que aborda la relació entre big data i turisme. El secretari de Turisme, Francesc Colomer, assegura que “el turisme és el principal motor econòmic de la Comunitat Valenciana i aquest fet facilita que també siguem pioners en la implantació de tecnologies capdavanteres com el big data”.
 
El curs, que es desenvolupa entre els mesos de gener i juny de 2018, ofereix una formació pràctica de 300 hores i té com a objectiu implantar solucions big data en el sector turístic. Aquesta formació de big data i turisme capacita als participants per a analitzar i identificar possibles problemes i actuar immediatament.
 
Durant el curs, compost per quatre mòduls teòrics i pràctics, es mostren les eines per a l’anàlisi big data, TIC aplicades a la gestió i la intel·ligència i estratègia empresarial. Colomer postil·la que les dades poden ser modelats o provats i en fer-ho les organitzacions turístiques són capaces d’identificar els problemes d’una forma més comprensible. “Y és així perquè l’anàlisi de les dades serveixen a les empreses turístiques a millorar la seua gestió i a encertar en la pren decisions”. “Lo que fa que big data siga tan útil en el sector turístic és el fet que dóna solucions als problemes que puguen sorgir, abans que siga massa vesprada”, ha puntualitzat el secretari autonòmic.
 
Francesc Colomer ha destacat la importància d’aquesta formació universitària “no només per ser l’única d’aquestes característiques que s’imparteix a Espanya, sinó també perquè obri als participants noves portes laborals en empreses vinculades al turisme”.
 
La Agència Valenciana del Turisme, a través del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur), y la Universidad Miguel Hernández (UMH) organizan la segunda edición del curso de postgrado de Especialista Universitario en Big Data para Gestión en Turismo. Este es el único curso de España que aborda la relación entre big data y turismo. El secretario de Turismo, Francesc Colomer, asegura que “el turismo es el principal motor económico de la Comunitat Valenciana y este hecho facilita que también seamos  pioneros en la implantación de tecnologías punteras como el big data”.
 
El curso, que se desarrolla entre los meses de enero y junio de 2018, ofrece una formación práctica de 300 horas y tiene como objetivo implantar soluciones big data en el sector turístico. Esta formación de big data y turismo capacita a los participantes para analizar e identificar posibles problemas y actuar inmediatamente.
 
Durante el curso, compuesto por cuatro módulos teóricos y prácticos, se muestran las herramientas para el análisis big data, TIC aplicadas a la gestión  y la inteligencia y estrategia empresarial. Colomer apostilla que los datos pueden ser moldeados o probados y al hacerlo las organizaciones turísticas  son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. “Y es así porque el análisis de los datos sirven a las empresas turísticas a mejorar su gestión y a acertar en la toma decisiones”. “Lo que hace que big data sea tan útil en el sector turístico es el hecho de que da soluciones a los problemas que puedan surgir, antes de que sea demasiado tarde”, ha puntualizado el secretario autonómico.
 
Francesc Colomer ha destacado la importancia de esta formación universitaria “no sólo por ser la única de estas características que se imparte en España, sino también porque abre a los participantes nuevas puertas laborales en empresas vinculadas al turismo”.