09/02/2018

Desenvolupament de la Intel·ligència Turística a Espanya

 
Espanya és, segons el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, el país amb el sector turístic més competitiu del món. Lideratge el significat del qual es fa encara més reseñable quan observem que el nostre país se situa en el lloc número 98 de 136 per competitivitat en preus. És a dir, el sector turístic a Espanya no és fort per ser el més barat. Les dades, de fet, es fan encara més evidents en parlar de quasi 82 milions de visitants estrangers, i una despesa turística que aconsegueix els 87.000 milions de euros, segons xifres recaptades el passat any 2017. Sense oblidar, a més, que el 11% PIB i el 12% de l’ocupació a Espanya provenen del sector turístic. No hi ha dubte alguna que parlem d’un sector estratègic per al nostre país.
No obstant açò, mantenir el lideratge mundial en aquest sector híper competitiu, i cada vegada més bolcat en la innovació, requereix assumir la responsabilitat d’avançar-nos als canvis que s’estan forjant en l’entorn social i econòmic global en el qual vivim.
Entre altres aspectes, convé tenir present que ens dirigim a un client més connectat, digital, exigent i informat, per al qual la personalització de l’experiència resulta essencial. Així mateix, els nous canals de comercialització i distribució, els nous models de negoci, i fins i tot la competència basada en el preu són alguns punts clau, que estan afectant de manera dràstica al sector.
La informació juga un paper essencial en tot açò. La captura, anàlisi, difusió i explotació de dades, així com, la capacitat de recaptar i agrupar informació provinent de múltiples fonts públiques i privades de manera sistemàtica, farien possible la definició d’un sistema d’intel·ligència turística competitiva, que facilite la presa de decisions estratègiques per als agents públics i privats, implicats en la gestió turística a Espanya.
El desenvolupament de la Intel·ligència Turística dins i fora del nostre país
Des de les grans multinacionals com a IBM (Watson), Microsoft (Cortana), Amazon (Alexa), Google (Google Home), Apple (Siri), o Telefónica, després de les quals es concentren ingents inversions per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i les seues múltiples aplicacions al sector turístic; fins al cas de petites empreses especialitzades, com Mabrian o Ahead Guest, que aporten un valor afegit al sector, aplicant tècniques de Bigdata i IA. En l’actualitat s’estan donant passos, tant des del sector públic com el privat, mitjançant l’engegada de projectes puntuals d’Intel·ligència Turística.
En l’àmbit nacional, tenim bons exemples d’açò, liderats per entitats com SEGITTUR, Red.es o ITH, que podrien convertir-se en la base per a la construcció d’un projecte conjunt que facilitara el flux d’informació, posant a la disposició dels diferents actors turístics -públics i privats- les dades necessàries per a planificar les estratègies més adequades en cada cas.
SEGITTUR, d’una banda, ha engegat el Sistema d’Intel·ligència Turística per a la gestió de les Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTIs). Des de l’àmbit de la gestió pública, aquest projecte ha permès l’engegada de projectes pilot a Badajoz i Las Palmas, a més del desenvolupament d’exercicis de consultoria i autodiagnòstic en multitud de destinacions, d’àmbit nacional i internacional.
Així mateix, des de l’àmbit públic, Red.es ha avançat en el desenvolupament de les iniciatives de ciutats intel·ligents. Concretament, per a enguany 2018, s’ha llançat una convocatòria dirigida a Destinacions Turístiques Intel·ligents, dotada amb 60 milions d’euros.
Per la seua banda, ITH espenta el desenvolupament de la Intel·ligència Turística en l’àmbit privat en tota la seua cadena de valor des de la Plataforma Tecnològic del Turisme – Thinktur.
Entre altres activitats, Thinktur va presentar en el marc de FiturtechY 2018 l’i-book: Intel·ligència artificial: desenvolupaments en turisme, el desenvolupament del qual s’ha dut a terme de forma conjunta amb els centres tecnològics especialitzats en turisme a Espanya: Andalusia Lab, ITREM (Múrcia), FIT Canàries, PCT de Turisme i Oci, Invattur (València), Tecnalia, Vicomtech (País Basc) i Turistec (Balears).
Així mateix, ITH forma part del grup Intercluster d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEIs), que lideren la innovació turística, especialment en l’àmbit pime, micropyme i autònoms, grup especialment susceptible de necessitar els avantatges competitius que la Intel·ligència Turística pot reportar al seu acompliment, i el perfil del qual presenta fortes barreres d’accés derivades de les economies d’escala i know how.
Desenvolupament normatiu
La gestió de la intel·ligència de dades està començant a normalitzar-se, com podem observar segons dues noves normes UNEIX, desenvolupades per AENOR:
Norma UNEIX UNEIX 178501 de Sistema de Gestió de Destinacions Turístiques Intel·ligents.
Norma UNEIX 166006 de Vigilància Tecnològica i Intel·ligència competitiva.
Així mateix, es comencen a definir manuals i sistemes operatius de gestió, com és el cas del Manual operatiu de destinació turística intel·ligent d’Invattur i el Sistema Mesías d’Intel·ligència de Marca Espanya.
Oficina Espanyola d’Intel·ligència Turística
En definitiva, estem davant la possibilitat de “ordenar” i aprofitar les inversions i desenvolupaments que estan en marxa o es van a realitzar a nivell nacional en Intel·ligència Turística.
La creació d’una entitat de col·laboració públic – privada, que gestionara el coneixement i desenvolupament de les iniciatives i projectes d’Intel·ligència Turística, ens portaria a ser més eficients en la corba d’aprenentatge, al mateix temps que afavoriríem la consolidació del lideratge turístic que Espanya ostenta en aquests moments.
Els objectius als quals hauria de respondre aquesta entitat serien:
Permetre l’intercanvi d’informació entre tots els actors que actualment participen en el desenvolupament d’iniciatives en Intel·ligència Turística, per a compartir bones pràctiques, reforçar l’aprenentatge i establir processos de millora contínua.
Recolzar tant al sector empresarial com als agents públics a l’hora d’obtenir una informació de qualitat que li ajude en la presa de decisions.
Catalogar i homogeneïtzar els sistemes, projectes pilots o desenvolupaments, elaborats en el marc de la intel·ligència turística, incorporant la mateixa la visió tant des del punt de vista públic com a privat, i definint directrius i pautes comunes.
La finestra d’oportunitat s’obri ara, i romandrà oberta poc temps; fins que els desenvolupaments actuals es consoliden, o altres països s’avancen… però prendre la iniciativa ara solament depèn de nosaltres.
 
Font: ITH