29/05/2018

El Consell col·labora amb la Jaume I, la Universitat d'Alacant i Florida Universitària per a fomentar la recerca en el sector turístic valencià

El Consell ha autoritzat la subscripció de tres convenis de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat d’Alacant (UA) i Florida Universitària per al foment de la recerca i innovació en el sector turístic valencià.
Aquests convenis se sumen als quals el Consell ha autoritzat recentment entre l’Agència Valenciana del Turisme amb la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València i la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
Aquests sis convenis se signaran dins de la línia de col·laboració que l’Agència Valenciana de Turisme ha engegat amb les universitats de la Comunitat Valenciana per al foment de recerca en innovació, i que sumen un total de 500.000 euros.
L’objectiu general dels convenis amb les universitats és pivotar el desenvolupament turístic de la Comunitat Valenciana entorn de la innovació i la recerca en termes de territori, productes i mercats, generant per a açò sinergies entre la Generalitat, a través de l’Invat·tur i les universitats valencianes.
Universitat Jaume I de Castelló
El conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i la Universitat Jaume I de Castelló compta amb un finançament de 80.000 euros per a diferents actuacions durant 2018.
Entre les actuacions a realitzar destaca l’impuls de la línia ètica entre empreses i destinacions turístiques adherides al codi ètic del turisme valencià, a més de la creació d’una xarxa de turisme ètic i responsable, així com la generació i difusió de coneixement turístic a través de l’organització del simposi internacional ‘Turismofobia i sostenibilitat: una perspectiva ètica’.
Universitat d’Alacant
L’acord amb la Universitat d’Alacant permetrà la realització conjunta en 2018 de projectes que generen nous coneixements que aporten valor afegit a les destinacions, productes i serveis turístics de la Comunitat Valenciana.
Mitjançant aquest conveni, l’Agència Valenciana del Turisme col·laborarà econòmicament amb 170.000 euros per a diferents actuacions a realitzar conjuntament durant 2018 en tres àmbits complementaris: l’especialització intel·ligent de la destinació Comunitat Valenciana; la qualificació, en clau innovadora, dels professionals del sector; i per al centre de Gastronomia.
Florida Universitària
Florida Universitària durà a terme un treball d’anàlisi i propostes dirigides a promoure la igualtat de gènere entre els agents turístics de la Comunitat Valenciana. L’Agència Valenciana del Turisme col·laborarà econòmicament amb 35.000 euros per al compliment d’aquestes actuacions.
En tots els casos les universitats es comprometen a contribuir a la generació d’un cos de recerca lligat a la Xarxa de Recerca en Turisme de la Comunitat Valenciana, així com a participar, a sol·licitud de l’Agència Valenciana del Turisme, en les jornades tècniques, taules de treball, seminaris o congressos científics, que aquesta organitze o promoga per a l’execució de les activitats relacionades, amb l’objecte de cada conveni i a difondre els resultats finals que d’aquests s’obtinguen.