10/12/2018

La Càtedra d'Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts lliura els premis 2018 a Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster sobre Turisme

Turisme de masses i sostenibilitat: una anàlisi de la percepció del turisme a Alacant des del punt de vista del resident, de Beatriz Merino Ruiz, i TRIP1CLICK: reinventant el sector turístic a colp de clic. Anàlisi i disseny de l’ADN de l’aplicació turística del futur, de Cristina Díaz Fernández, són els Treballs Fi de Grau (TFG) i Fi de Màster (TFM) que s’han alçat amb els primers premis convocats per la Càtedra d’Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts de la Universitat d’Alacant. Cal assenyalar que Cristina Díaz Fernández va ser becària en Invat·tur en 2017.
La sala multimèdia de l’Edifici de Rectorat de la Universitat d’Alacant va ser l’escenari, el passat 3 de desembre, en el qual es va fer lliurament dels Premis de Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster 2018 a la qual es van presentar 32 candidatures en la categoria de TFG i nou en la de TFM. Tots els treballs presentats s’han desenvolupat i han sigut defensats en la Universitat d’Alacant al llarg del curs acadèmic 2017/2018.
La transversalitat del turisme ha quedat patent en aquesta convocatòria en haver rebut candidatures d’absolutament totes les branques de coneixement de la Universitat d’Alacant. L’objectiu principal d’aquests premis és la promoció de l’activitat investigadora en el marc general del turisme, independentment de la disciplina acadèmica des de la qual siga tractada.
Els premis han sigut resolts per part del jurat a partir de l’anàlisi de la documentació rebuda per a cadascuna de les candidatures, considerant-se aspectes com la incidència dels treballs en la millora de la competitivitat de les destinacions i de les organitzacions turístiques. A més d’altres aspectes més pràctics i d’aplicació, també l’anàlisi de la situació actual i futura del turisme, així com altres circumstàncies que li afecten en general.
En la categoria TFG Mar Ródenas Monteagudo amb el treball Validació experimental d’un model de predicció empíric de soroll d’oci: aplicació al municipi de Benidorm i Marta Luisa Suárez Torrat amb la Utilització del Big Data en el marc dels DTI: cas d’estudi del comportament dels turistes en les Xarxes Socials com a font d’informació es van alçar amb el segon i tercer premi respectivament.
Per la seua banda, Adrián Más Ferrando amb Determinació de preus, competitivitat i intel·ligència artificial i María José Torró Blanco amb La comunicació de la gestió mediambiental en els establiments hotelers de Benidorm: les percepcions de la demanda van ser segon i tercer en la categoria TFM.
Vídeo