04/01/2019

Turisme Comunitat Valenciana llança una línia d'ajudes per a l'impuls de les Destinacions Turístiques Intel·ligents

Turisme Comunitat Valenciana ha inclòs una línia de suport a l’impuls de les Destinacions Turístiques Intel·ligents a través de la inversió en tecnologies. Aquesta és la principal novetat del programa d’ajudes a entitats locals per al 2019, dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana que s’ha publicat a la fi del passat mes de desembre.
D’aquesta forma la Comunitat Valenciana es converteix en la primera regió espanyola a engegar una línia de finançament en matèria de destinacions turístiques intel·ligents.
Es tracta d’una iniciativa emmarcada en l’estratègia de destinació turística intel·ligent de la Comunitat Valenciana que impulsa Turisme a través de l’Invat·tur i que reforça l’engegada de la recentment presentada Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents.
Aquesta novetat s’inclou associada al Programa 1 d’Inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics, l’objecte principal dels quals se centra en el suport al finançament de projectes d’inversió que tinguen com a objecte la millora competitiva de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana a través de la modernització i posada en valor dels seus recursos, la millora de les estructures de la xarxa Tourist Info, la senyalització turística, la millora de la gestió mitjà ambiental dels recursos i serveis turístics i la inversió en tecnologia.
Sobre les actuacions subvencionables
Podran acollir-se a aquest tipus d’ajudes els municipis que en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds hagen aconseguit el nivell 3 de destinació adherida a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana (DTICV), i que com tal estiguen reconeguts per l’Invat·tur.
Aquestes destinacions hauran de presentar projectes amb actuacions d’inversió en tecnologies tals com a tecnologies vinculades a la sensorización de la destinació per a la seua gestió en clau intel·ligent, les vinculades a la seguretat dels visitants, per al monitoratge i coneixement de la demanda, les vinculades a la sostenibilitat i les de gestió integral de la destinació.
Les tecnologies vinculades a la sensorización de la destinació per a la seua gestió en clau intel·ligent: desplegament de sensorización per al control de pas o de mesurament d’ocupació d’espais turístics; beacons, NFC, tòtems i altres elements similars orientats a potenciar la interpretació dels recursos turístics de la destinació. Qualsevol altre sistema orientat a la finalitat d’impulsar la sensorización de la destinació per a millorar l’experiència del visitant.
Tecnologies vinculades a la seguretat de visitants: sistemes de monitoratge en temps real de l’estat de la destinació, de la radiació solar o de la temperatura, entre uns altres; wearables per a la geolocalización de persones / objectes. Qualsevol altre sistema orientat a la finalitat de millorar la seguretat del turista en la destinació.
Tecnologies per al monitoratge i coneixement de la demanda turística: sistemes d’intel·ligència turística basats en eines de business intelligence i big data per a una major interrelació amb el turista; sistemes d’open data; apps de destinació; targetes electròniques de fidelització de turistes. Qualsevol altre sistema orientat a la finalitat de millorar el monitoratge i coneixement de la demanda turística de la destinació.
Tecnologies, equipaments i infraestructures vinculades a la sostenibilitat, racionalització i optimització de recursos: sistemes de gestió intel·ligent de l’enllumenat públic, reg, mobilitat, transport, aparcament, residus i eficiència energètica; sistemes de control de tràfic en àrees turístiques i de transport públic d’interès turístic; sistemes de recarrega de vehicles elèctrics. Qualsevol altre sistema orientat a la finalitat d’impulsar la sostenibilitat, racionalització i optimització de recursos de la destinació.
Tecnologies i equipaments i infraestructura vinculada a la gestió integral de la destinació: plataformes de gestió intel·ligent; sistemes d’interconnexió / integració de sistemes per a la creació de plataformes de gestió. Qualsevol altre sistema orientat a potenciar la gestió.
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 15 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 15 de febrer de 2019 a les 23:59:59 hores (hora oficial peninsular espanyola).
Imatge: Ajuntament de Benidorm
Accés a la Resolución de convocatoria de ayudas 2019