13/06/2018

Un estudi de Paraty Tech examina la relació del sector hoteler amb la tecnologia

Una enquesta realitzada per Paraty Tech analitza la concordança actual del sector hoteler i la tecnologia. El document arreplega l’opinió de 150 hotelers, en relació amb temes com el seu nivell de confiança cap a les noves tecnologies o les eines fonamentals per a optimitzar la venda directa.
Tal com pot observar-se en els resultats obtinguts en la recerca realitzada per Paraty Tech i que queden reflectits en una infografia, l’hoteler orienta els seus esforços de comercialització a disminuir la dependència de les grans agències de viatges online, reconeixent que “tots som necessaris” i no veient en les OTA’s un competidor, sinó una via per a arribar al client que d’una altra manera no arribarien.
Igualment s’observa com el nivell de confiança cap a les solucions tecnològiques que contribueixen a incrementar la venda directa és alt, sent el motor de reserves, la web i el business intelligence les eines millor valorades.
En aquest sentit, és important diferenciar entre el comportament de les cadenes hoteleres i el comportament dels hotels independents. Mentre en les primeres la confiança cap a les noves tecnologies se situa en els nivells més alts, en les segones les respostes obtinguts situen els nivells de confiança en posicions més intermèdies.
En el que no es perceben diferències significatives és en les respostes obtingudes en relació amb el percentatge adequat de vendes directes, per a tots dos tipus d’establiments, que se situa entre un 50% i un 70% majoritàriament.
Finalment, és destacable el fet que, en línies generals, tots els establiments reconeguen com a imprescindible la labor del revenue manager, optant, en la majoria dels casos, per una gestió interna d
 
Font: Paroty Tech