15/05/2018

Sobre les destinacions turístiques intel·ligents: cap a on anem?

S

 
Les destinacions turístiques intel·ligents estan de moda. I molt. Tothom parla d’açò. Tothom vol ser-ho. L’ona comença a pujar. Tot i que, mentrestant, alguns portem un temps intentant surfejar-la, sabent que baixarà i serà necessari haver marcat un camí perquè l’esforç realitzat done resultats.
Perquè d’açò es tracta. Ser una destinació intel·ligent no és una fi en si mateix. És un camí a recórrer. Un nou estadi en l’evolució de les destinacions que obliga a repensar el quin, com i amb què s’han planificat i gestionat les destinacions. I en un context tan tecnològic, avançat, canviant i exigent com l’actual (i futur), és obligatori replantejar-se les estratègies de les destinacions per a garantir la seua supervivència en la seua màxima concepció, és a dir territorial, social i de mercat.
La gestió intel·ligent té múltiples derivades difícils d’afrontar en el seu conjunt, almenys per a la majoria de les destinacions. Però açò no implica que una destinació no puga iniciar el seu camí cap a un nou model de gestió i planificació en clau intel·ligent. Ser o no intel·ligent és, en el fons, el que menys importa. El més rellevant és ser capaços d’incorporar, de manera gradual, mesures, eines i codis de gestió diferents als utilitzats fins al moment, òbviament recolzats en la tecnologia i en la innovació en el seu sentit més ampli, que permeten a la destinació caminar en aquesta nova fase de desenvolupament.
Els plans d’excel·lència, de competitivitat, de dinamització, de governança, són tots  necessaris, compatibles i complementaris amb un model de gestió intel·ligent. Però, en qualsevol cas, han d’ajudar a les destinacions a mirar cap a aquest horitzó, facilitar el camí i garantir la seua evolució.
No són moltes les destinacions que han entès la necessitat d’aquesta nova orientació del seu model. Si ens fixem en l’àmbit autonòmic, només quatre comunitats autònomes compten amb estratègia o accions iniciades per a la reorientació del seu model turístic en clau intel·ligent. I si traslladem l’anàlisi a l’àmbit de les ciutats, ens trobem que entre les principals tan sols hi ha sis que compten amb una estratègia de destinació intel·ligent o referències a açò en els seus documents estratègics més recents.
Simptomàtic, o no, de que estem en una fase emergent, la veritat és que tenim la tasca gens fàcil d’aterrar al màxim les implicacions i l’abast del paradigma de les destinacions turístiques intel·ligents, de separar el gra de la palla i d’acompanyar a les destinacions per a que miren cap al futur, cap a la seua sostenibilitat (social, econòmica i ambiental), la seua accessibilitat, la seua governança, la seua adaptació al client i la seua ciutadania. I en açò camineme

david giner

David Giner Sánchez 

Coordinador de Projectes Invat·tur

 

Comentarios

Deja un comentario