Construint el pla estratègic de turisme

Pla Estratègic de Turisme de la CV 2020-2025

El Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana 2020-2025 és un document viu de reflexió que naix amb vocació de consens de tots els actors del sector turístic valencià.
És un pla basat en la governança col·laborativa. Per això, si tens alguna idea, suggeriment o opinió, volem conéixer-la, perquè el turisme unix, és inclusiu, és hospitalitat i enriquix.
I, sobretot, perquè en turisme tot i tots compten.

Arreplegant el testimoni del Llibre Blanc del Turisme i seguint el mandat de la Llei 15/2018 de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, el Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana 2020 – 2025 inicia la seua fase de participació social i de consens amb els agents turístics per mitjà del desenrotllament de reunions telemàtiques, a través de les quals invita al sector a participar i aportar la seua visió sobre el futur turístic de la Comunitat Valenciana.
Confederacions empresarials, centrals sindicals, Consells Assessors dels CdT, organitzacions de consumidors, la Federació autonòmica d’associacions de Veïns, Predif, Cocemfe, les universitats valencianes, les marques turístiques, la FVMP, la Xarxa DTI-CV, experts vinculats al Programa CV Destí Segur i els portaveus de turisme i membres de la Comissió de Turisme de Les Corts Valencianes, són alguns dels agents que participen en esta fase.
El Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana 2020-2025 naix amb vocació de convertir-se en la full de ruta que guie a la Comunitat Valenciana cap a una destinació turística autèntica, segura, triada pel seu caràcter hospitalari, el seu estil de vida mediterrani i els seus valors ètics, gestionada de manera col·laborativa i coresponsable i orientada cap a la seua transformació en territori intel·ligent, inclusiu, innovador i sostenible).